Open menu Sluit menu
EN

Juridisch reglement & Privacybeleid

Juridisch reglement & Privacybeleid

Juridisch reglement

Deze website is eigendom van BVBA Het Gebaar

Contactgegevens en Maatschappelijke zetel

BVBA Het Gebaar
Leopoldstraat 24
2000 Antwerpen

Telefoon: +32 32 32 37 10
E-mailadres: [email protected]

Ondernemingsnummer: BE 0460.032.495

Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van deze website wordt u geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s e.d. zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan BVBA Het Gebaar. Ze mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Het is niet toegestaan de op of via deze website verstrekte informatie te kopiëren, wijzigen of voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

BVBA Het Gebaar levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via deze website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via deze website onbeschikbaar zou zijn, zal BVBA Het Gebaar de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

BVBA Het Gebaar levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan BVBA Het Gebaar niet garanderen dat deze website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kunt u BVBA Het Gebaar contacteren.

In geen enkel geval zal BVBA Het Gebaar verantwoordelijk zijn voor wat voor schade dan ook (inclusief en zonder beperking, directe en indirecte zaakschade, winstverlies, verlies van bedrijfsinformatie of elk ander mogelijk geval van verlies of schade) die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze website of de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld.

Deze website kan links naar andere websites bevatten waarover BVBA Het Gebaar geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. BVBA Het Gebaar kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

BVBA Het Gebaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via deze website wordt verwezen.

Privacybeleid

BVBA Het Gebaar hecht heel veel belang aan gegevensbescherming en uw privacy. De meeste informatie is via deze website beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Indien er contact wordt opgenomen met BVBA Het Gebaar via mail, chat of telefoon, dan kan er in bepaalde gevallen  persoonlijke informatie worden gevraagd. De contactgegevens en vraag worden in dat geval met de meeste zorg voor gegevensbescherming geregistreerd. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de verdere behandeling van de gestelde vraag. De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de Belgische regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Het is mogelijk dat BVBA Het Gebaar anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelt, zoals browsertype, besturingssysteem, IP-adres, domeinnaam van de website waarlangs u naar deze website gekomen bent of waarlangs u deze verlaat, met het doel deze website te optimaliseren voor de bezoekers.

Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten (bekijken, wijzigen of verwijderen) kunt u contact opnemen met BVBA Het Gebaar via het e-mailadres [email protected].

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat uw internetbrowser bewaart op uw computer, tablet of smartphone wanneer u een website bezoekt. BVBA Het Gebaar gebruikt 4 soorten cookies. Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies verzekeren dat de website goed werkt. Daarnaast zijn er analytics cookies die geanonimiseerde informatie bevatten over het gebruik van onze website. Dit helpt ons onze website te optimaliseren. Voorkeurscookies waarin uw voorkeuren bewaard worden (gekozen taal, uw cookievoorkeuren). Tenslotte zijn er marketingcookies die uw surfgewoontes bijhouden. Cookies aangemaakt door social media websites, zoals YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze categorie.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben we u al geïnformeerd over deze cookies en door gebruik te maken van onze website, geeft u ons de toestemming om ze te plaatsen.

U kunt uzelf ook uitschrijven voor cookies van alle websites via de instellingen van uw internetbrowser zodat ze niet langer bewaard worden. Gelieve de helpfunctie van uw internetbrowser te raadplegen om te zien hoe u dit kunt doen. Als u cookies uitschakelt of verwijdert, zou het kunnen dat uw ervaring op de website tegenvalt.

Wijzigingen aan ons Juridisch reglement en Privacybeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons Juridisch reglement en Privacybeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom aan om regelmatig op deze pagina te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht. Als deze veranderingen zeer ingrijpend zijn, zorgen we ervoor dat deze op een duidelijke en opvallende manier worden gecommuniceerd.

Laatst gewijzigd: Mei 2018